Strona główna Aktualności Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i kandydatów.

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i kandydatów.

Plakat szkoleń biznesowych na Bemowie
Plakat szkoleń biznesowych na Bemowie

Urząd Dzielnicy Bemowo serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Szkolenia prowadzone będa w ramach „Klubu Bemowskiego Przedsiębiorcy”.

Miejsce szkolenia:

MAL Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka,
ul. Powstańców Śląskich 126,
01-466 Warszawa,
na terenie Galerii Handlowej Bemowo (Carrefour),
sala obok sklepu Pepco.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy telefoniczne, tel. +48 22 443 75 61.

Wykłady

„Zatrudnianie pracowników będących obywatelami Ukrainy”
11.05.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • uprawnienia cudzoziemców wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • szczegółowe rozwiązania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

„Podstawy prawa europejskiego”
25.05.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • czym jest prawo europejskie i jakie są jego podstawy;
 • akty prawne prawa europejskiego i ich zaszeregowanie względem polskiego prawa;
 • organy Unii Europejskiej i ich podstawowe zadania;
 • wpływ prawa europejskiego na codzienne życie w Polsce;
 • prawo, wyroki TSUE (np. w sprawach frankowych);
 • fundusze unijne;
 • możliwości dochodzenia praw przed sądami UE;
 • możliwość prowadzenia działalności w państwach UE;
 • praktyczne aspekty swobód rynku wewnętrznego.

„Prawo nowych technologii-wykorzystanie dronów, elektromobilność”
1.06.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • wykorzystanie dronów, elektromobilność.

„Podstawy procedur prawnych”
8.06.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • – wprowadzenie do procedury cywilnej;
 • – wprowadzenie do procedury karnej;
 • – wprowadzenie do procedury administracyjnej i postępowania przed sądami administracyjnymi.

„Przedsiębiorca w kontaktach z administracją”
22.06.2022r. w godz. 16:00-20:00

 • zasady prawa administracyjnego;
 • wybrane ustawy regulujące prawa i wolności obywatelskie – podstawowe założenia, przykładowe rozwiązania prawne;
 • zamówienia publiczne – możliwość ubiegania się o wykonywanie zamówień publicznych, częste błędy w ofertach, podwykonawcy;
 • nowe formy kontaktów przedsiębiorców z administracją skarbową, elektronizacja, planowane rozwiązania dotyczące kontaktów z urzędem skarbowym;
 • kompetencje służb skarbowych i Policji w kontaktach z przedsiębiorcą.

” Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – praktyczne aspekty ubiegania się o preferencyjne pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu”
29.06.2022r. w godz. 16:00-20:00
Wykład z warsztatami praktycznymi

Źróło: UD Bemowo

Plakat szkoleń biznesowych na Bemowie
Plakat szkoleń biznesowych na Bemowie