Strona główna Aktualności „Hiena” i „Znicz” w cieniu epidemii

„Hiena” i „Znicz” w cieniu epidemii

fot. materiały prasowe

Strażnicy miejscy zadbają o bezpieczeństwo w rejonie warszawskich cmentarzy. Już teraz prowadzone są działania prewencyjne na terenach warszawskich nekropolii. W godzinach wieczorno-nocnych pracę strażnikom ułatwiać będą noktowizory.

Jak przewidują strażnicy miejscy, w tym roku na cmentarzach będzie spokojniej i mniej tłumnie niż zawsze. Jednak jedno jest pewne: cmentarne hieny w domu nie zostaną. Wieńce, kwiaty, znicze czy wartościowe elementy nagrobków wciąż stanowią dla nich łakomy kąsek. W okresie Wszystkich Świętych zaczynają grasować po cmentarzach w poszukiwaniu okazji.

„Dlatego w trosce o utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa w rejonie nekropolii strażnicy miejscy już teraz zaangażowali się w coroczne działania „Hiena” i Znicz”. Bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarze, ograniczenie przypadków kradzieży i dewastacji, przestrzeganie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, kontrola legalności ulicznego handlu i przypominanie o zasadzie DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) – to zadania strażników miejskich biorących udział w wymienionych akcjach” – informuje straż miejska.

Aby ograniczyć przypadki kradzieży, dewastacji czy zakłócania porządku publicznego na terenie i w pobliżu cmentarzy, w pierwszych dniach listopada patrole straży miejskiej będą obecne na cmentarzach przez cała dobę. Działania będą intensyfikowane w godzinach wieczorno-nocnych, kiedy to najczęściej dochodzi do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, kradzieży czy rozbojów. W godzinach wieczorno-nocnych pracę strażnikom ułatwiać będą noktowizory.

Funkcjonariusze apelują, aby osoby odwiedzające cmentarze zachowały szczególną ostrożność w trakcie porządkowania grobów, nie pozostawiały bez nadzoru torebek, portfeli, dokumentów, a jeśli będą świadkami niepokojących sytuacji – by powiadomiły odpowiednie służby.

Dodatkowo straż miejska apeluje, by odwiedziny na cmentarzach rozłożyć w czasie, aby nie generować dużych skupisk ludzkich. Groby bliskich można odwiedzić kilka dni przed lub kilka dni po czasie, w którym tradycyjnie odwiedzaliśmy nekropolie. W tym roku najważniejsze jest zdrowie i nasze wspólne bezpieczeństwo. „Pamiętajmy, że również na cmentarzach trzeba zasłaniać usta i nos. Strażnicy patrolujący cmentarze będą przypominać wszystkim zapominalskim o tym obowiązku” – informuje straż miejska.

Równolegle z działaniami „Hiena” ruszają działania „Znicz” – w ich ramach funkcjonariusze zadbają m.in. o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, utrzymanie drożności ciągów pieszych i jezdni. Działania w tym roku będą nastawione na prawdopodobieństwo większego niż zazwyczaj ruchu pojazdów osobowych. Strażnicy miejscy będą również patrolować okolice wytypowanych węzłów komunikacyjnych.

Strażnicy apelują również, aby w okresie Wszystkich Świętych kierowcy nie jeździli „na pamięć”. Należy zwracać szczególną uwagę na wprowadzone w tym okresie zmiany w organizacji ruchu, w tym wyłączenia z parkowania. Funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować w przypadkach niestosowania się przez kierujących do wprowadzonych zmian.

Strażnicy miejscy już sprawdzają, czy m.in. w pobliżu cmentarzy nie dochodzi do samowolnego zajmowania terenu przez handlujących. Działania strażników mają nie tylko egzekwować przepisy dotyczące handlu, ale także nie dopuścić do sytuacji, kiedy nielegalne stoiska będą tamowały ruch pieszych i pojazdów. Intensywne działania kontrolne maja też utrudnić ewentualne próby ponownego wprowadzenia do sprzedaży kwiatów lub zniczy pochodzących z kradzieży.

Straż miejska przypomina, że osoby planujące prowadzenie handlu okolicznościowego, w rejonie stołecznych nekropolii, muszą uzyskać zgodę na zajęcie terenu i posiadać przy sobie stosowną decyzję. Stoiska handlowe mogą być rozstawiane tylko w miejscu wskazanym przez zarządcę, zgodnie z przewidzianym metrażem wyznaczonym pod stoisko. Osoby prowadzące sprzedaż powinny posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Właściciele stoisk handlowych są odpowiedzialni również za stan czystości na zajmowanym terenie – po świętach strażnicy sprawdzą, czy prowadzący sprzedaż uporządkowali miejsce, które zajmowali.

Działania potrwają do 3 listopada.