Strona główna Komunikacja Jak zorganizować ruch na Boernerowie?

Jak zorganizować ruch na Boernerowie?

Dwukierunkowa ulica Ebro na Boernerowie łączy osiedle z ulicą Radiową. Powoduje to wzmożony ruch osób spoza osiedla, tym bardziej, że w sąsiedztwie znajduje się Zespół Szkół. Pojawił się więc postulat, by ulica była jednokierunkowa.

Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przygotowana została koncepcja reorganizacji ruchu, która zakłada usprawnienie i uspokojenie ruchu kołowego na osiedlu. Opiera się na analizie otoczenia oraz natężenia ruchu.

Pierwszy wariant całkowicie eliminuje problem ruchu osób spoza osiedla, czyniąc z ulicy Ebro ulicę jednokierunkową i likwidując jej połączenie z ulicą Radiową. Drugi określa ulicę Ebro jako jednokierunkową, która pełnić miałaby rolę wyjazdowej drogi z osiedla, zachowując przy tym połączenie z ulicą Radiową

Na podstawie tej koncepcji i uwag zgłoszonych w czasie trwania konsultacji Zarząd Dzielnicy podejmie ostateczną decyzję w sprawie kształtu organizacji ruchu na osiedlu Boernerowo.

Konsultacje społeczne trwają do 10 lutego. Aby wziąć w nich udział, można przyjść na spotkanie konsultacyjne we wtorek 31 stycznia o godz. 18 do Zespołu Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 (sala gimnastyczna).

Można też przekazać uwagi na adres bemowo.konsultacje@um.warszawa.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.