Strona główna Aktualności Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina

Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina

Trwa czwarty etap edukacyjnej kampanii pod hasłem „Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina”, której celem jest przede wszystkim wzrost świadomości mieszkańców stolicy w zakresie praw konsument.

Kampania społeczna „Masz prawo” realizowana w latach 2016-2017, składała się z trzech odsłon tematycznych dotyczących zwrotu towaru, nieuczciwych praktyk, z jakimi można się spotkać przy zawieraniu umów oraz zasad reklamowania produktów wadliwych. Właśnie rozpoczęła się jej czwarta odsłona będąca podsumowaniem i utrwaleniem najważniejszych przekazów.

– Kontynuujemy naszą kampanię „Masz prawo”, ponieważ zależy nam na tym, aby budować świadomość konsumentów, zmieniać ich postawy na rynku, przekonać do dokonywania rozważnych wyborów – mówi Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów. – Mieszkańcy muszą uwierzyć, że ich prawa są ważne, muszą być respektowane i mają realne możliwości efektywnego dochodzenia swoich roszczeń – dodaje.

Kampania „Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina” stanowi kontynuację działań edukacyjnych rzecznika realizowanych w ramach kampanii „Masz prawo”. Oparta jest na krótkim haśle i zwracających uwagę projektach graficznych. Przypomina, jak ważna jest wiedza, która może zapewnić skuteczniejszą ochronę przed ryzykiem i daje możliwość szybkiego rozstrzygania sporów.

Kampania jest prowadzona m.in. za pośrednictwem spotów wyświetlanych w komunikacji miejskiej – metrze, tramwajach, autobusach, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w urzędach dzielnic. Dzięki reklamom w prasie dzielnicowej i ogólnomiejskiej, materiałach reklamowych udostępnionych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji, Zakładach Opieki Zdrowotnej, urzędach dzielnic przekaz kampanii ma szansę dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.

Ważnym elementem kampanii będą, tak jak w przypadku dotychczasowych odsłon, spotkania informacyjne prawników Miejskiego Rzecznika Konsumentów w warszawskich centrach handlowych. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem warszawiaków. Mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami i pytaniami z zakresu praw konsumenckich. W tym roku zaplanowano siedem takich spotkań. Pierwsze odbędzie się w sobotę, 17 marca w centrum handlowym Blue City (godz. 11–18, II piętro obok restauracji Sphinx).

W latach 2006–2017 z pomocy rzecznika skorzystało 270 898 mieszkańców Warszawy, udzielono 240 225 porad, w 18 683 sprawach rzecznik podjął działania interwencyjne, sporządzono 7222 opinii i wyjaśnień oraz 1523 pozwów do sądu. Przed sądem rzecznik działa łącznie na rzecz 3245 konsumentów, w 183 postępowaniach, w tym 7 grupowych.

Na stronie internetowej rzecznika www.konsument.um.warszawa.pl mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się z materiałem na temat praw konsumentów w poszczególnych segmentach rynku.

MASZ PRAWO – VADEMECUM KONSUMENTA

 • Zakupy internetowe możesz zwrócić w ciągu 14 dni. Zasady zwrotów w zwykłych sklepach określa sprzedawca.
 • W przypadku zakupów dokonywanych na odległość (np. w sklepie internetowym) lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty odebrania towaru
 • W przypadku zakupów w zwykłych sklepach to sprzedawca decyduje czy i na jakich zasadach przyjmuje zwroty. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie należy zapytać sprzedawcę czy zwrot towaru jest możliwy.
 • Zawsze czytaj umowę. Nie ulegaj presji. Jeśli nieuczciwy przedsiębiorca wprowadził cię w błąd reaguj szybko.

Obowiązkiem przedsiębiorcy proponującego konsumentowi zawarcie umowy jest udzielenie jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji. Zanim zdecydujesz się podpisać umowę sprawdź, czy potwierdza ona warunki, na które umówiłeś się z przedsiębiorcą. Zwróć uwagę, z kim zawierasz umowę, jaki jest jej przedmiot, czas trwania i wartość. Niektóre umowy konsumenckie mogą być zawarte ustnie. W takim przypadku powinieneś domagać się paragonu lub faktury. Wskazują one z kim i kiedy zawarłeś umowę oraz czego ona dotyczyła.

Przed podpisaniem umowy warto jak najwięcej dowiedzieć się o oferowanym towarze lub usłudze i porównać ofertę z innymi dostępnymi na rynku. Promocja nie zawsze oznacza korzyść. W kontaktach z przedsiębiorcą należy być ostrożnym i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Warto pamiętać, że podpis na umowie oznacza, że konsument zapoznał się z warunkami umowy, zrozumiał je i zaakceptował. Nie podpisuj umowy tylko dlatego, że sprzedawca nalegał, był miły albo wręczył ci prezent.

Postępowanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i wprowadza konsumentów w błąd co do warunków umowy uważa się za nieuczciwą praktykę rynkową. jeśli przy zawieraniu umowy zostałeś wprowadzony w błąd masz prawo domagać się jej unieważnienia, a także zaniechania praktyki oraz usunięcia jej skutków. Jeśli przedsiębiorca nie jest skłonny do porozumienia możesz poprosić o wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Towar z wadą możesz reklamować z rękojmi albo gwarancji. Wybierz gwarancję tylko jeśli jest korzystniejsza.

Konsument powinien wiedzieć przede wszystkim, że:

 • Na kupiony towar, który okazał się wadliwy, zawsze przysługuje mu rękojmia. Trwa ona przez 2 lata (przy rzeczach używanych okres rękojmi można skrócić umową, jednak nie może być on krótszy niż rok). Warunki rękojmi są określone w przepisach prawa, a przedsiębiorca nie może ich zmieniać na niekorzyść konsumenta.
 • Paragon nie jest niezbędny do złożenia reklamacji, ale jako dowód zakupu ułatwia skorzystanie z rękojmi. Konsument, który go nie posiada, może w inny sposób wykazać kiedy, co i od kogo kupił (potwierdzeniem mogą być np. wydruki z karty płatniczej, e-maile).
 • Gwarancja jest dodatkową, dobrowolną umową proponowaną przez gwaranta (może być nim producent importer lub sprzedawca). Gwarant samodzielnie ustala jej warunki, a więc zakres swojej odpowiedzialności i zasady dochodzenia roszczeń. Karta gwarancyjna może więc zawierać np. informację, że gwarant nie odpowiada za szkody mechaniczne, jego działanie w przypadku usterki to naprawa towaru, bez możliwości wymiany na nowy model lub zwrotu pieniędzy.
 • Konsument, który otrzymał kartę gwarancyjną na zakupiony towar, ma więc uprawnienia zarówno z rękojmi, jak i z gwarancji. Może sam wybrać z której drogi chce korzystać. Przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z warunkami gwarancji.
 • Warunki gwarancji mogą zatem być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią, ale może też dać konsumentowi dodatkowe korzyści, np. trwać dłużej niż rękojmia. Warto wybrać gwarancję jeżeli jest korzystniejsza niż rękojmia albo jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi a gwarancja nadal obowiązuje.
 • Reklamację z rękojmi należy składać u sprzedawcy, a z gwarancji w miejscu wskazanym w warunkach gwarancji (najczęściej jest to punkt serwisowy lub sklep, w którym towar został sprzedany).
 • Z treści reklamacji musi jasno wynikać jaką wadę ma towar, jakie jest żądanie konsumenta i z którego uprawnienia chce skorzystać. Konsument składający u sprzedawcy reklamację z rękojmi, powinien dopilnować, żeby sprzedawca korzystający z druku reklamacyjnego nie zaznaczył w nim opcji „gwarancja”. Taka adnotacja może bowiem, wbrew woli konsumenta, skierować reklamację na tryb gwarancyjny.