Strona główna Aktualności Ratusz nie spieszy się z zaświadczeniami

Ratusz nie spieszy się z zaświadczeniami

Na Bemowie wydano dotychczas 4887 zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, co stanowi 19,5 proc. wszystkich użytkowników wieczystych w dzielnicy. To piąty od końca wynik spośród 18 dzielnic Warszawy.

„Według stanu na 18 października w odniesieniu do nieruchomości m.st. Warszawy wydano 83 736 zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa 25 049 zaświadczeń, co łącznie stanowi 24,5 proc. całkowitej liczby użytkowników wieczystych” – poinformował wiceprezydent Robert Soszyński w odpowiedzi na interpelację radnego Dariusza Figury.

Najlepiej z zaświadczeniami poradziła sobie Wesoła, gdzie zaświadczenia zostały wysłane do 99,4 proc. użytkowników wieczystych, na dalszych miejscach znalazły się: Wawer (72,6 proc.) oraz Wilanów (71,8 proc.) Na drugim końcu tabeli znalazły się: Wola (8,9 proc.), Praga-Południe (9,5 proc.) i Ursynów (14,4 proc.).

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu.

Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat. W przypadku nieruchomości należących do jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie uchwały rady, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty. Warszawa udzieliła 98 proc. takiej bonifikaty.